TEP Forum 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

ด้วยภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Parthnership หรือ TEP) จะจัดงานประจำปี TEP Forum 2024 ภายใต้ธีม “สร้างประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Grand Hall True Digital Park West ถนนสุขุมวิท 101 พระโขนงกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ติดตามรายละเอียดได้เอกสารดังแนบ