สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมสร้างความเข้าใจการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้เงินกู้

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 พร้อมด้วย นางอุบล หนูมาก นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2