ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “พลังของการเล่น (The Power of Play)” ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 – 16:00 น. ในรูปแบบออนไซต์ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application ZOOM Cloud Meeting ได้โดยสแกน QR Code สำหรับลงทะเบียน