ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6

 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ขอเชิญชวนครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6 ได้โดยสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567