ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567 ได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 และสามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ได้ทาง QR Code ประกาศฯ