สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ พุทธลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในหลักสูตรของการเรียนการสอนของวิชาลูกเสือและเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด