สพม.ราชบุรี ร่วมประชุมการนิเทศหนุนเสริม บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นางสาวโสภา ขำเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการนิเทศหนุนเสริม บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข” สพม.ราชบุรี ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
นายปัฐกร เจริญธนาการ
Latest posts by นายปัฐกร เจริญธนาการ (see all)