สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและประเมินคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อำเภอไชยาและอำเภอท่าชนะ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567  ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดย นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนตลาดหนองหวาย อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านสามสัก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อสำรวจความพร้อมและประเมินคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามกรอบการประเมินคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ภาพ/ข่าว นางสาวขวัญหญิง ม้านสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)