สพม.เลย หนองบัวลำภู ต้อนรับองคมนตรี ติดตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน “ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และ นางภัทราวดี ศรีโนนยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ร่วมให้การต้อนรับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน “ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง” ปีการศึกษา 2567 และพบนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา และนักเรียนทุน มทศ

…………………………………..

ลิงค์ชมภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1-_ZjJG8XvKlup2Jt3bXSMIN929wqPIR1