ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งทีมเยาวชนในสถาบันการศึกษาเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปีที่ 19”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 2567 ธนาคารมีแผนการจัดกิจกรรม “การแข่งขันโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปีที่ 19” 3 ระดับการศึกษา ดังนี้
– ระดับชั้นประถมศึกษา
– ระดับชั้นมัธยมศึกษา
– ระดับชั้นอาชีวศึกษา
หมายเหตุ : สำหรับระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ขอเชิญเยาวชนและครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “เคล็ดไม่ลับ การทำโครงงาน” ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ช่องทางออนไลน์ Webex
โดยผู้สนใจสามารถศึกษาคู่มือการสมัคร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 และเริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป โดยสามารถสมัครผ่าน https://klamaifairoo.phonlamuangdee.com/ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ