สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 /2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง นายชลำ อรรถธรรม ประธาน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุม  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 6/2567 โดยมีนางพรทิพย์  นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุม มีคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีอนุกรรมการบางส่วนประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ