โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ จัดงาน “วันบานชื่นบาน” ครบรอบ 51 ปี

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสันทรายวิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ร่วมจัดงานวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 51 ปี “วันบานชื่นบาน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน ประธานพิธีฯ ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสันทรายวิทยาคม และภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้ทุกมิติ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของโรงเรียน

ในโอกาสนี้ นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ณ โดมสันทราย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น ผู้บริหารโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้พาเยี่ยมชมร้านกาแฟของโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ทำให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียน เพื่อเป็นการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข”