สพม.เชียงใหม่ ร่วมงาน “Waseda Challenge” การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ด้านการสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5-N4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Waseda Challenge” การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ด้านการสะกดคำภาษาญี่ปุ่น N5-N4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดย Mr. Higuchi Keiichi กงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน Hiragana : ชุดข้อสอบคำศัพท์ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น Kanji : การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ณ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น Waseda อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่