นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการคัดลายมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการคัดลายมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 3” พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นครราชสีมา เขต 6 (หลังเดิม)