คณะกรรมการประเมินห้องน้ำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินห้องน้ำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำโดย นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ได้ดำเนินการประเมินห้องน้ำภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๗ จุด โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ตามที่ สพฐ.กำหนด เพื่อประเมินความเหมาะสม เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องน้ำ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒