อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประชุมครั้งที่ 8/2567

นายสมศักดิ์ ครองยุติ ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ 8/2567 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) การอนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู และการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยมี อนุกรรมการ นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว