สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด ขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ บรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ Do’s & Don’ts แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ