สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 อำเภอแกดำ และ อำเภอกันทรวิชัย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมาย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะกรรมการประเมิน ลงพื้นที่ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู, โรงเรียนบ้านหนองเจริญ, โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน, โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า, โรงเรียนบ้านคันธาร์, โรงเรียนบ้านทัน, โรงเรียนบ้านคอกม้า, โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) ณ อำเภอแกดำ และ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม