เขื่องใน 6 ศรียางเหล่า จัดประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 เขื่องใน 6 ศรียางเหล่า ประจำปี 2567 และบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้น สพฐ. การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา และได้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำนักเรียนในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน โดย นายพิชาติ  พิลาวัลย์ ประธานเครือข่าย และผู้บริหารในเครือข่ายให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี: ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าวCr ผอ.ไววิทย์ บุญคำ