สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองอำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดหนองคาย ให้กับนักเรียนในพื้นที่ดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2566/67 มีผู้ได้รับทุนทั้งหมดจำนวน 849 คน จำนวน 2,423,200 บาท การมอบทุนในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ โดยมีนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานการมอบทุน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย