ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และรับมอบกล้าไม้ จาก นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ทุกส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ปลูกไม้มีค่า อย่างน้อยคนละ 1 ต้น จึงได้มอบกล้าไม้ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ได้นำกล้าไม้ไปปลูกในสถานที่ราชการ หรือที่ดินของตนเอง และสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว