รมช.สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล เปิดสัมมนาวิชาการ “ความท้าทายการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption : ทิศทางและนโยบายใหม่” และกิจกรรมบริหารสัมพันธ์ จังหวัดกำแพงเพชร

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ “ความท้าทายการบริหารจัดการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption : ทิศทางและนโยบายใหม่” และกิจกรรมบริหารสัมพันธ์ โดยมี นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพม.กำแพงเพชร ดร.ธนะณัช อินทา รอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร ผู้บริหารการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) และเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะต้องหาวิธีเปลี่ยนผ่านให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด และสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้เติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติขององค์กรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค Digital Disruption ของนักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 159 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อดีตผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย และดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ รอง ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมเสวนา และในช่วงท้ายของพิธีเปิด รมช.ศธ. ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น อีกด้วย
ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

นายรุจิภาส ภู่ทอง