สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยข้อตกลงพัฒนางานสู่การเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่การเลื่อนวิทยฐานะ” ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยข้อตกลงพัฒนางานสู่การเลื่อนวิทยฐานะ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 82 คน โดยมี ดร.จำเนียร ไตรมาส ผอ.โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และ นายปฏิภาณ จินาวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1