กิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน “สพป.กทม. รวมพลังมอบความสุข และความปลอดภัยแก่นักเรียน” ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน “สพป.กทม. รวมพลังมอบความสุขและความปลอดภัยแก่นักเรียน” ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และครู ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการลงพื้นที่ร่วมกันในการเยี่ยมบ้านนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วัฏจักร ประมวลศิลป์