สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1เข้ารับมอบกล้าไม้พยุงจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์กร มูลนิธิ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และความสามัคคีของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน การพัฒนางานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ลดฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว