ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเทคนิค Scaffolding แก่ครูภาษาไทย และอาสาสมัครช่วยสอนเสริมของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.กุณฑิกา ชาพิมล อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้พัฒนาเทคนิค Scaffoldingเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มจากห้องเรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการอ่านได้อย่างแท้จริง โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าวCr กิตติศักดิ์ สุรเสียง