สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นางสาวรัตติยา คำอ้าย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจันธิมา มีงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และครูผู้ดูแลนักเรียน นำเด็กชายเรืองเดช คำจันทร์ นักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พร้อมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ภาพ/ข่าว นางสาวจันธิมา มีงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1