สพป.ชัยนาท สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยพิธีไหว้ครู “วันไหว้ครู” Soft Power สพป.ชัยนาท

– กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย วันไหว้ครู  “ปลูกบุพผา บูชาพระคุณครู” ของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม https://youtu.be/fNXAkbRRA1A?si=qGFvGPCukgrCH3zn

– โรงเรียนวัดโรงวัว ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย พิธีไหว้ครู https://youtu.be/8AlvOWx3-bU?si=9C2EWhAVu5WrhDfC

– กิจกรรม “วันไหว้ครู” โรงเรียนเทพรัตน์ https://www.youtube.com/watch?v=ZazQh1zRDa0

– วันไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 2567 https://www.youtube.com/watch?v=mP-1_u8NTtc

– พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว https://www.youtube.com/watch?v=pAJJY-gPXtQ

– พิธีไหว้ครู 2567 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม https://www.youtube.com/watch?v=CZmRWPj5e14