สพฐ. ปลื้ม เด็กเก่งคว้า 8 รางวัล การแข่งขัน Genius Olympiad 2024 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Genius Olympiad 2024 ณ Rochester Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,457 ผลงาน จาก 65 ประเทศทั่วโลก และมีผลงานผ่านการคัดเลือกจำนวน 727 ผลงาน ในการนำเสนอในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 โดยในสาขาวิทยาศาสตร์มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 367 ผลงาน จากผลงานที่สมัครคัดเลือก 1,014 ผลงาน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพนักเรียนสังกัด สพฐ. สามารถคว้ารางวัลได้ 8 รางวัล ดังนี้ 

.

 🥇รางวัลเหรียญทอง

       🏆 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

         ชื่อผลงาน “ DYNAMO BUOY FOR ELECTRICITY GENERATION AND STORAGE”

🥈รางวัลเหรียญเงิน

       🏆 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

          ชื่อผลงาน “ NANOCRYSTALLINE CELLULOSE FROM PALM KERNEL CAKE“

🥉รางวัลเหรียญทองแดง

        🏆 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

            ชื่อผลงาน “SOIL TYPES AFFECTING SURVIVAL AND GROWTH RATE OF BROKEN ENHALUS ACOROIDES WASHED ON SHORE“

        🏆 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

            ชื่อผลงาน “STUDY OF FACTORS AFFECTING THE GROWTH AND REDUCTION OF MORTALITY BEFORE THE MATING PERIOD OF THE PATANGA LOCUST TO DEVELOP A MODEL FOR COMMERCIAL FARMING“

        🏆 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

             ชื่อผลงาน “ DEVELOPING A PROTOTYPE OF AN EFFICIENT SOLAR-ENERGY PADDY RICE DRYER FOR POST-HARVEST APPLICATIONS”

         🏆 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ 

              ชื่อผลงาน “ SUSTAINABLE WATER TREATMENT AND FOOD MANAGEMENT IN A MINI-FARM SYSTEM USING AKINETE CELLS OF HORSEHAIR ALGAE LOADED IN GELATIN HYDROGELS“

🏅รางวัลชมเชย

          🏆 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

               ชื่อผลงาน “THE DEVELOPMENT OF A SATELLITE IMAGE PROCESSING PROGRAM TO STUDY THE AREA OF MANGROVE FOREST BY USING MACHINE LEARNING” 

         🏆 โรงเรียนชลกัลยานุกูล  

               ชื่อผลงาน “ COMPARATIVE STUDY OF COCOS NUCIFERA HUSKS AND CALCINED POMACEA CANALICULATE SHELLS FOR EFFECTIVE HEAVY METAL ADSORPTION IN LABORATORY MADE WASTEWATER IMPLICATIONS FOR FRESHWATER ECOSYSTEM PROTECTION“

.

สำหรับการแข่งขัน Genius Olympiad 2024 ในปีนี้ เจ้าภาพในการจัดงานคือ Rochester Institute of Technology จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 โดยมีหัวข้อในการแข่งขันทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. GENIUS Science การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการรับรู้ปัญหาและแนวทางการจัดการแก้ไขสิ่งแวดล้อม  2. GENIUS Art การใช้สื่อศิลปะ หรือการแสดงศิลปะ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลก 3. GENIUS Business การดำเนินธุรกิจโดยการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม 4. GENIUS Creative Writing การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา 5. GENIUS Robotics การใช้นวัตกรรมทางวิศวกรรม หรือการใช้ระบบอัตโนมัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 6. GENIUS Music การแสดงดนตรีขั้นสูงในการสื่อสารให้เกิดความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา 7. GENIUS Short Film การนำเสนอหนังสั้นในหลายรูปแบบเพื่อสร้างความสนใจของสาธารณชน 8. GENIUS Coding การใช้โค้ดดิ้งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

.

“สพฐ. ขอชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 8 ทีม รวมถึงคณะครูผู้ฝึกสอน ที่ทุ่มเทเสียสละในการฝึกฝนและผลักดันให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาผ่านทางผลงานวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับสากล จนสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้ รวมทั้งขอชื่นชมและขอบคุณเครือข่ายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยึ และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์อย่างเข้มแข็ง ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ที่มองเห็นศักยภาพของเด็กไทยด้านวิทยาศาสตร์ และต้องการผลักดันให้พวกเขามีทักษะความสามารถในระดับสูงทัดเทียมกับนานาชาติได้ ซึ่ง สพฐ. ก็จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับความสามารถของเด็กไทยอย่างรอบด้านต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว