สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 “อุบลฮักแพง…เบิ่งแงง…แพงกัน”

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 “อุบลฮักแพง…เบิ่งแงง…แพงกัน” จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ ภาคประชาชน ได้มีความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมจิตตสปา โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว Cr ศน.เสงี่ยม พวงสุข – ณรงศักดิ์ สุตะพรหม