สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมงาน UNSERV UNISERV ONE Heart (for All) และการลงนาม MOU พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายจันทร์ลอย สุรภีร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นางกิตติ์สินี อุปพันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางชลธิชา ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวพรศิริ โยศรีคูณ ศึกษานิเทศท์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนนำร่องพันธมิตรคาร์บอนต่ำ เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี UNISERV CMU ในคราวเดียวกันนี้ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมกิจกรรม Carbon Credit ให้กับชุมชน ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ https://drive.google.com/drive/folders/1GrHFD4zaBnqM8fGTlveibNntBR_zGz-H