สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบ้านสวายจีก ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบ้านสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส คือ เด็กชายพีระวัฒน์ เจริญรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์