สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด จัดประชุมโครงการรวมหนี้ปันสุขครั้งที่ 1

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30-16.00 น.

#โครงการรวมหนี้ปันสุขครั้งที่ 1

สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด จัดประชุมโครงการรวมหนี้ปันสุขครั้งที่ 1 โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน

ในการนี้นายสมพร พิลาสันต์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด แนะนำโครงการ รวมหนี้ปันสุข และแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการรวมหนี้ปันสุข โดยมีสมาชิกสหกรณ์ในกลุ่มอำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูงให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และกระแสตอบรับโครงการรวมหนี้ปันสุขครั้งนี้ค่อนข้างดี เพราะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่สมาชิก

ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้วเขต 2

งานประชาสัมพันธ์ : กลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2