สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วย นางสาวพิชญา คำปัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครู และนักเรียน จังหวัดลำปาง ซึ่งมาเรียนร่วมเพื่อปรับพื้นฐานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสถานที่ (เดิมคือ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จังหวัดลำปาง) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และนายวันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมกันนิเทศ ติดตาม พร้อมคณะฯ ในครั้งนี้ด้วย