สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุข ประสิทธิภาพสูง

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุข ประสิทธิภาพสูง โดย นางสรัญญา แสงชัย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงานเพื่อพัฒนาครู พัฒนาพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน ขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งความสุข ประสิทธิภาพสูง โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.พัชรินทร์ อินเถื่อน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 น.ส.สุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นวิทยากร มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก