สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ร้องเพลงมาร์ชฯ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ร้องเพลงมาร์ช สพป.ราชบุรี เขต 1 (โครงการเขตพื้นที่สุจริต) ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำให้เกิดทัศนคติค่านิยมการปฏิบัติงานมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นองค์กรธรรมาภิบาล กิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินขั้นตอนการจัดกิจกรรมและพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1