สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพร พุฒกาง นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ อัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งมอบให้ นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประชาชน ในการนี้ นายอำเภอจัตุรัส ได้อัญเชิญธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งมอบให้กับอำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี