การเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย สิบตำรวจเอก ยรรยง ศิลาชัย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย สิบตำรวจเอก ยรรยง ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบโรงเรียน ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา และโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมความปลอดภัยบริเวณโดยรอบของโรงเรียน (ยรรยง ศิลาชัย : ภาพ)