การประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือ แจ้งข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตลอดจนติดตามงานตามภารกิจของกลุ่มต่าง ๆ ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมี ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์