สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการอบรม “เทคนิคการสอนอ่านสร้างสุขและการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก”และลงนามความร่วมมือการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนอ่านสร้างสุขและการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก” ภายใต้โครงการ “อ่านออกเขียนได้  ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ” จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู  สนับสนุนโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน พัฒนาเทคนิควิธีการเตรียมความพร้อมอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและเพื่อให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยน นวัตกรรม พร้อมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยความร่วมมือระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าใหญ่ถ้ำวัวแดง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดงวังชมภู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ตามนโยบายและแนวทางของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข“ ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน“