สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) จังหวัดชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอก สมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิไปสู่การเป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับประเทศไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ