สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกิจกรรม “บอกรักครู” ในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนบ้านแม่คุ ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านแม่คุ อำเภอศรีสัชนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 (สพป. สุโขทัย เขต 2) นำต้นพันธุ์ทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม “บอกรักครู” ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้น โดยทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันปลูกต้นทุเรียนดังกล่าวในบริเวณโรงเรียน เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พืชเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนบ้านแม่คุด้วย…