สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่

นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ เพื่อการครองตน ครองงาน ครองคน การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ครูที่ดีของศิษย์มุ่งเน้นให้เด็กต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณคล่อง รวมทั้งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการป้องกันไว้ก่อน คือการให้ความรู้การวางแผน การบริหารจัดการด้านการเงิน การดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร และครูผู้ช่วยบรรจุใหม่กว่า 100 คน เข้าอบรมระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชาละวัน สพป.พิจิตร เขต 1 และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร