ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ครั้งที่ 14/2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ครั้งที่ 14/2567 โดยมี นายยรรยง คงภาษี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์