การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet) พร้อมด้วย นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดทำสัญญาความร่วมมือ MOU ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอำเภอฮอด พร้อมรับชม VTR ผลการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา ในรายวิชาประวัติศาสตร์บูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแควมะกอก และโรงเรียนบ้านบ่อสลี