สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อติดตามและการขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

🚩วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 มอบหมายให้ นางเพชรี ชัยมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุมเพื่อติดตามและการขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ และมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาบ้านหมากแข้ง ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย