สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังแผนการเดินทางการติดตามขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 และนายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังแผนการเดินทางการติดตามขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6