สพม.เชียงใหม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะกรรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู คณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่