ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายนำสู่การปฏิบัติ “เรียนดี มีความสุข” การสร้างโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองมีสุข การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน โดยมี นางสาวสิริกร ประสพสุข ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว