ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 (BKK Expo 2024)

 กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเข้าร่วมงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 (BKK Expo 2024) ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย ได้โดยสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน BKK Expo 2024